PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Stichting N8 omgaat met de persoonsgegevens van gebruikers van haar diensten en kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege Stichting N8 georganiseerde evenementen, waaronder de jaarlijkse editie van de Museumnacht Amsterdam. Stichting N8 houdt zich onder andere bezig met culturele jongerenmarketing voor de Amsterdamse musea en de organisatie en promotie van de Museumnacht Amsterdam en hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van of vanwege Stichting N8, de bezoeker van een evenement van Stichting N8 en de gebruiker van diensten van Stichting N8 worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: Stichting N8

Stichting N8 BV, statutair gevestigd in Amsterdam, gevestigd en zaakdoende aan de Piet Heinkade 5 in (1019 BR) Amsterdam (KvK-nummer: 34188401), hierna “Stichting N8”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Stichting N8 is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Onze Websites

Stichting N8 beheert een of meerdere websites van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende website(s):

In het algemeen kan Stichting N8 gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Stichting N8, als je een ticket (inclusief e-ticket, barcode en/of polsbandje) koopt of ter beschikking gesteld krijgt, voor of een bezoek brengt aan een evenement van of vanwege Stichting N8, een bestelling plaatst via de webshop, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Stichting N8 daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop Stichting N8 gegevens verzamelt:

Stichting N8 kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:


De gegevens die Stichting N8 verzamelt:

Stichting N8 kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Stichting N8 van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

Redenen waarom Stichting N8 gegevens gebruikt:

Stichting N8 kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Stichting N8 willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven

Door akkoord te gaan met de Algemene Bezoekersvoorwaarden en het Privacy Statement van Stichting N8 bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

Stichting N8 deelt ook gegevens met derden

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Stichting N8, waarnaar Stichting N8 verwijst of social media buttons op onze Websites, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Stichting N8 is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Stichting N8 adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker

Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Stichting N8 en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@n8.nl.

Het onderhouden van jouw informatie

Stichting N8 doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Stichting N8 heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Stichting N8 bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Stichting N8 dat toch doet, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:

Cookiebeleid Stichting N8

Stichting N8 kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die Stichting N8 kan gebruiken. 

Functionele cookies

Stichting N8 maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies

Stichting N8 maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

Stichting N8 heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van een partner van Stichting N8, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies

Ook kunnen door of vanwege Stichting N8 cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt Stichting N8 ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.

Social media cookies

Stichting N8 kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms. Instellen van voorkeuren

Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via privacy@n8.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting N8 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van Stichting N8 te lezen. Als Stichting N8 belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 9 augustus 2019